Tạo Quả Cầu Huyền Bí trong Photoshop

Tran Minh Hong 04.01.2012 0

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một quả cầu pha lê huyền bí với một số hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp trong Photoshop.

Hình ảnh cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy cùng xem hình ảnh mà chúng ta sẽ tạo ra. Bạn có thể download các file hướng dẫn có sẵn tại đây Psdtuts+ Plus membership.

Final Click

Bước 1

Tạo một file mới với kích thước 1900 x 1200px. Tô layer background bằng màu đen. Sau đó, với công cụ Ellipse Tool (U) vẽ hình tròn, bạn cũng có thể tô màu xám đen nhưng màu sắc không quan trọng bởi vì chúng ta sẽ sử dụng Layer Style cho đối tượng này.

Magic Crystal Ball

Bước 2

Để add thêm layer style, chúng ta vào Layer > Layer Style. Đầu tiên, chúng ta chọn Inner Glow và thiết lập các thiết lập sau: Màu sắc là màu trắng, Blend mode là Color Dodge và opacity là 70%.

Chọn layer style thứ hai là Gradient Overlay, điều chỉnh style là Linear, và Blend Mode chọn Normal. Bây giờ, chúng ta chọn màu #12232c và #313444. Cuối cùng, chọn stroke, và thiết lập các giá trị: Size bằng 2px, Opacity là 60%, và chọn màu #a395cf.

Magic Crystal Ball

Bước 3

Tạo một vòng tròn bằng cách sử dụng công cụ Ellipse Tool (U). Tốt nhất chúng ta nên tạo một path bằng công cụ ellipse tool. Điều chỉnh hình dạng như bạn muốn. Sau đó, tạo một vùng chọn từ path palette như hình bên dưới.

Magic Crystal Ball

Bước 4

Tạo một layer mới và đổi tên là “reflection top”. Sau đó, chọn công cụ Gradient Tool (G). Sử dụng màu trắng và thay đổi Opacity là 5%. Chọn style là Radial, sau đó, tạo một radial gradient như hình bên dưới. Điều chỉnh Opacity xuống 70%.

Magic Crystal Ball

Bước 5

Tạo một phản chiếu ở phía dưới của hình cầu. Để làm điều đó, tạo một vùng chọn từ layer hình tròn, đây là một trong những hình ảnh đầu tiên mà chúng ta đã tạo ra. Tạo một layer mới, và đổi tên nó thành “Bottom reflection.”

Chọn công cụ Gradient Tool (G), và sử dụng các thiết lập tương tự như ở bước trước. Ở bước này, chúng ta thiết lập Opacity là 100% và 0%. Tiếp theo, tạo một gradient. Ngoài ra, thay đổi Opacity của layer xuống 50% như hình dưới đây. Mẹo: Bạn có thể thay đổi kích thước của layer này để làm cho nó nhỏ hơn một chút, có thể di chuyển xuống khoảng 1 px.

Magic Crystal Ball

Bước 6

Tạo một layer mới, và đổi tên nó để ” lights 1″. Chọn màu của bạkground và foreground là màu đen và màu trắng. Tiêp theo, vào Filter> Render> Clouds. Sau đó, vào Filter> Sketch> Chrome . Chọn Detail là 3 và smoothness là 10.

Magic Crystal Ball

Bước 7

Tạo một vùng chọn từ layer ball, và vào Filter> Distort> Spherize. Chọn Amount là 100% và Mode là Normal. Sau đó, vào Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes. Điều chỉnh Stroke length là 17 và Spray Radius là 7.

Magic Crystal Ball

Bước 8

Bây giờ, add thêm một chút màu sắc cho quả cầu pha lê. Chọn layer “lights 1″, vào Layer > Layer Style. Sau đó, thay đổi Fill Opacity xuống 60%. Sau đó, chọn Gradient Overlay, chọn màu Violet, Green, và Orange có sẵn. Đối với Gradient Style, chọn Radial. Thực hiện các thao tác như hình bên dưới.

Magic Crystal Ball

Bước 9

Để tạo hiệu ứng ánh sáng bên trong quả cầu, chúng ta sử dụng Filter Difference Clouds. tạo một layer mới và đổi tên thành “rays.” Sau đó, vào Filter > Render > Clouds. Vào Filter > Render > Difference Clouds.

Tiêp theo, chúng ta rescale layer với chiều cao tương tự như quả cầu. Bạn có thể thấy rằng Filter Difference Clouds mà chúng ta đã tạo ra áng sáng nhưng chúng lại có màu đen. Ngoài ra, bạn có thể xác định độ dày của ánh sáng khi bạn scale layer.

Magic Crystal Ball

Bước 10

Để thay đổi màu sắc của ánh sáng từ đen sang trắng rất đơn giản, vào Image > Adjustments > Invert. Tuy nhiên, để có được hiệu ứng tốt hơn, bạn cần phải thay đổi Levels. Vào Image > Adjustments > Levels. Nhập các giá trị của Levels là 0, 1.00, và 70. Thay đổi Blend Mode sang Color Dodge.

Có 2 điều chúng ta cần làm. Trước tiên, tạo một layer mask, để cho ánh sáng bên trong quả cầu có thể được nhìn thấy. Sau đó, với Eraser Tool (E), chọn brush trung bình có độ cứng (hardness) là 0% và opacity 10%. Tiếp theo, chúng ta xóa bỏ một chút các cạnh 1- 4. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi Opacity của “Reflection Top” và “Reflection Bottom,” như thế chúng ta sẽ thấy rõ hơn.

Magic Crystal Ball

Bước 11

Chúng ta cần tạo nhiều tia sáng hơn. Chúng ta có thể nhân đôi layer hoặc lặp lại bước 9 và 10. Ở đây, tôi nhân đôi nó, nhưng tốt nhất, chúng ta nên lặp lại các bước trên. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng Filter Spherize. Mẹo: thay đổi Opacity của layer để có được hiệu ứng tốt hơn.

Magic Crystal Ball

Bước 12

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một layer để điều chỉnh màu sắc. Chúng ta cần làm cho quả cầu tối hơn một chút. Vì thế, chỉ cần tạo một layer mới và tạo một vùng chọn cho quả cầu ban đầu, sau đó, tô nó bằng màu đen.

Add thêm một layer style, thay đổi Fill Opacity là 0% và chọn Gradient Overlay. Chọn Blend Mode là Multiply, Opacity 90% và thiết lập nó sang Linear. Chọn màu đen và màu xám tối. Mẹo: Layer này sẽ nằm bên dưới các layer ánh sáng.

Magic Crystal Ball

Bước 13

Hãy tạo một texture đẹp bên trong quả cầu. Tạo một layer mới trên tất cả các layer khác, nhưng dưới layer reflection, sau đó đổi tên thành ‘texture’.

Vào Filter > Render > Clouds. Sau đó, thay đổi kích thước của layer, làm cho nó lớn hơn một chút so với quả cầu. Cuối cùng, vào Filter > Distort >Wave. Thiết lập Number of Generators là 5 và Wavelength là Min 10 Max 320, Amplitude Min 5 Max 35, những phần còn lại giữ nguyên.

Magic Crystal Ball

Bước 14

Vào Filter > Brush Strokes > Spatter. Thiết lập Spray Radius 15 và Smoothness 2. Tiếp theo, chúng ta tạo một vùng chọn từ layer ‘ball’ (quả cầu), vào Filter > Distort > Spherize một lần nữa, thiết lập amount là 100%.

Magic Crystal Ball

Bước 15

Điều chỉnh các layer tiếp theo. Thay đổi Blend Mode sang Screen, opacity là 50% và fill opacity là 50%. Nếu bạn không muốn hiển thị các texture đó nhiều, bạn chỉ cần điều chỉnh Opacity.

Magic Crystal Ball

Bước 16

Chọn Ellipse Tool (U). Sau đó, click vào các layer Shape. Điều này sẽ tạo ra một layer trên foreground color. Tạo một hình elip như hình bên dưới. Sau đó, vào Filter > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius 90px. Layer này sẽ là một điểm sáng của quả cầu.

Mẹo: Layer này phải nằm bên dưới tất cả các layer khác, ngay cả layer ‘ball’ (quả cầu).

Magic Crystal Ball

Bước 17

Tạo một hình elip khác, như chúng ta đã làm trong bước trước. Nhưng lần này, chúng ta sẽ tô nó bằng màu đen. Ngoài ra, thay vì tạo một điểm sáng, chúng ta nên tạo ra shadow.

Magic Crystal Ball

Bước 18

Tiếp theo, chúng ta sẽ add thêm ánh sáng ở phía trên của quả cầu. Một lần nữa, lặp lại bước 16, nhưng lần này thiết lập Radius là 70 pixels. Nhớ rằng layer nằm trên tất cả layer khác.
Magic Crystal Ball

Bước 19

Điều chỉnh màu sắc. Tạo một layer Gradient Fill. Để làm được điều đó, vào Layer > New Fill Layer > Gradient. Sử dụng các mã màu #223158 và #b8641c. Thiết lập Style là Radial, angle là 115º. Sau đó, thay đổi Blend mode sang Overlay.

Mẹo: Bạn có thể định vị gradient bằng cách click và giữ chuột. Ngoàir a, di chuyển chuột trong khi Gradient Fill, như hình bên dưới.

Magic Crystal Ball

Bước 20

Tạo một layer mới trên tất cả các layer khác, sau đó, tô nó bằng màu đen. Vào Filter > Render > Lens Flare. Thiết lập Brightness là 60% và 50-300mm Zoom.

Điều chỉnh levels của layer này. Vào Image > Adjustments > Levels. Thay đổi các giá trị của Levels là 7, 1, và 210. Bây giờ, chúng ta sẽ thay đổi Blend Mode sang Screen, và rescale layer, giống như hình bên dưới.

Magic Crystal Ball

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học được cách tạo ra hiệu ứng ánh sáng bằng cách sử dụng filter clouds và difference clouds. Bạn có thể add thêm một số layer để tạo ra hiệu ứng khác biệt trong quả cầu hoặc nhân đôi một số layer để tạo ra sự phản chiếu trong quả cầu giống như hiệu ứng Caustic mà chúng ta đã tạo ở hình ảnh cuối cùng.

Magic Crystal Ball

Bình Luận »