Bộ Sưu Tập các Shape Trong Photoshop

Tran Minh Hong 11.12.2008 0

Có một lượng lớn các nguồn tài liệu chất lượng cao, miễn phí, có sẵn trong Photoshop dành cho cộng đồng và vì vậy người dùng có thể được hưởng rất nhiều lợi ích. Các Brushes nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng shape cũng cực kỳ khả dụng trong các tình huống thích hợp. Tìm kiếm một shape có sẵn, có thể giúp tiết kiệm được chút thời gian luôn là vấn đề hóc búa trong thiết kế. Thật may mắn, khi có rất nhiều shape, có sẵn.

bài này đưa ra 80 bộ shape nổi bật, khác biệt (hơn 2.500 shape đặc biệt) và chúng được tập hợp lại trong một số các categories khác nhau. Nếu bạn có kế hoạch download và sử dụng bất kỳ một shape nào trong số này, trước hết hãy chắc chắn đã kiểm tra các điều khoản và điều kiện cho phép sử dụng đã nhé.

1.Con người

People Silhouettes (306 shapes)

People in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Costumes and Characters Shapes (56 shapes)

Costumes in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Skateboarding (9 shapes)

Skateboarding in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Skater Collection (3 shapes)

Skater in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Skateboarders (8 shapes)

Skateboarders in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Stock Girls (8 shapes)

Stockgirls in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Businessman Silhouettes (12 shapes)

Business in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Business Girls (12 silhouettes)

Bgirls in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Jumping People Silhouettes (104 shapes)

Jumping in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Break Dancing (8 shapes)

Breakdance in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Hoops (57 shapes)

Hoops in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Presentational Shapes (10 shapes)

Present in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Random People Shapes (11 shapes)

Randompeople in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

People Shape Set (25 shapes)

Lavas in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Hot Babes (7 shapes)

Hotbabes in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Go-Go Girls (18 shapes)

Gogo in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Sexy Stances (13 shapes)

Sexy in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Ladies (7 shapes)

Ladies in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Sexy Girls (47 shapes)

Sexygirls in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

2. các con vật

Birds (12 shapes)

Birds in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Butterflies (38 shapes)

Butterflies in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Horses (9 shapes)

Horses2 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Horses (15 shapes)

Horses in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Zebras (6 shapes)

Zebras in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Sea Creatures (27 shapes)

Sea in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Animals (10 shapes)

Animals in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Animal Patterns (13 shapes)

Animalpat in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Bugs (20 shapes)

Bugs in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Weathered Flying Bugs (21 shapes)

Flyingbugs in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

3. các loai máy bay và Tàu thuyền

Aircraft (21 shapes)

Aircraft in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Maritime (27 shapes)

Maritime in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

WW2 Planes (13 shapes)

Ww2 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

4. Các loại súng và vũ khí

Guns (30 shapes)

Guns in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Guns (26 shapes)

Guns2 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Ray Guns and Laser Blasters (15 shapes)

Rayguns in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

I Love Weapons (12 shapes)

Weapons in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

5. Các Shape dành cho Lễ hội hóa trang Halloween

Halloween Shapes (23 shapes)

Halloween in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Halloween Shapes (10 shapes)

Halloween2 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

6. Cây cối

Trees (17 shapes)

Trees in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Dead Trees (24 shapes)

Deadtrees in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Live Trees (21 shapes)

Livetrees in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Plan Trees (20 shapes)

Plantrees in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

7. Hình vòng tròn

Retro Circles (10 shapes)

Retrocircle in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Circles (10 shapes)

Circles in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Circles, Lines and Sunlights (108 shapes)

Lines in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

8. Các Shape ngẫu nhiên

Stars (200 shapes)

Stars in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Sunbursts (30 shapes)

Sunburst in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Splats and Drips (15 shapes)

Splats in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Splat Shapes (8 shapes)

Splats2 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Stains & Blots (34 shapes)

Stains in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Drips (25 shapes)

Drips in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Paisley (24 shapes)

Paisley in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Kiddy Stuffs (72 shapes)

Kiddy in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Ribbon Collection (3 shapes)

Ribbons in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Voters Collection (2 shapes)

Voters in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Surfing Themed Shapes (6 shapes)

Surfing in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Hero Shapes (13 shapes)

Hero in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Flames (5 shapes)

Flames in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Markers (23 shapes)

Markers in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Vector Shapes (13 shapes)

Vecshapes in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Arrows (10 shapes)

Arrows in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Speech Bubble Shapes (42 shapes)

Speech in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Cartoon Shapes (25 shapes)

Cartoon in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Assorted Logos (38 shapes)

Logos in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

CD & DVD Logos (7 shapes)

Cd in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Foliage Shapes (371 shapes)

Foliage in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Tools (9 shapes)

Tools in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

I Love Skulls (12 shapes)

Skulls in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Urban Shapes (31 shapes)

Urban in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

World Map (3 shapes)

Map in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Banner and Scrolls (28 shapes)

Scrolls in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Art Supplies (16 shapes)

Art in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Skyline Collection (6 shapes)

Skyline in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Arabeski (23 shapes)

Arabeski in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

9. Các gói tổng hợp

shape Pack v. 1.1 (100 shapes)

11 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

shape Pack (45 shapes)

Shapes1 in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

50s shape (14 shapes)

50s in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Revolution Collection (6 shapes)

Revolution in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

shape Mix (24 shapes)

Mix in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Vector Shape Mix (50 shapes)

Vecmix in The Ultimate Collection Of Photoshop shape

Dịch và biên tập từ: SmashingMagazine

Xem bài viết gốc

Bình Luận »