100 Action Chỉnh Sửa Hình Chụp trong Photoshop

Tran Minh Hong 05.10.2010 0
Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ rất vui khi nâng cấp các bức ảnh của mình trong Photoshop. Sẽ có rất nhiều niềm vui khi chụp những bức hình và thử nghiệm chúng. Bạn đã bao giờ xem các bức ảnh trong các tạp chí hay trên web và tự hỏi làm thế nào chúng có thể trở nên như vậy chưa? Tôi đã sưu tập được hơn 100 Action trong Photoshop sẽ giúp bạn tạo được một vài bức ảnh như trong các tạp chí mà bạn đã xem và có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bạn. Hãy vui cùng bài post này.

Cross-Processing ATN

Photoshop Actions

Portrait Actions

Photoshop Actions

Action Pack I

Photoshop Actions

Actions Clyck

Photoshop Actions

Caitlins Actions

Photoshop Actions

Colors Actions

Photoshop Actions

Cool Photo Effect Action

Photoshop Actions

Enhancing Skin Color

Photoshop Actions

Eye Color

Photoshop Actions

GuteCharlotte Color o2

Photoshop Actions

Kalifbanane – Cross Coloring

Photoshop Actions

Lovely Action

Photoshop Actions

NoiseLess RetroFit Actions

Photoshop Actions

Pack Actions 01

Photoshop Actions

Photo Coloring 11

Photoshop Actions

Photo Coloring 11.2

Photoshop Actions

Photoshop Action: Diabolic

Photoshop Actions

Photoshop Action: Dim and Jade

Photoshop Actions

Photoshop Actions 101

Photoshop Actions

Photoshop Actions 96

Photoshop Actions

Photoshop Actions 68

Photoshop Actions

Photoshop Actions 99

Photoshop Actions

Photoshop Actions 78

Photoshop Actions

Rather Large Set of Actions

Photoshop Actions

PS Actions Dark Sepia

Photoshop Actions

5 Black and White PS Actions

Photoshop Actions

Black White Sepia PS Action

Photoshop Actions

Dịch và biên tập từ: SmashingMagazine

Xem bài viết gốc

Bình Luận »